Consultancy

Een betrouwbare, frequente en transparante verslaglegging omtrent de prestaties van het vastgoed in brede zin is onmisbaar om tijdig de juiste beslissingen te kunnen nemen.

Onze consultancy dienstverlening richt zich op het verhogen van de effectiviteit en efficiëntie van vastgoedprocessen

Vastgoedmanagers hebben tegenwoordig hun handen vol aan de vele uitdagingen die de vastgoedmarkt van vandaag hen biedt. Het behoud of het verbeteren van het directe en indirecte rendement op vastgoed(portefeuilles) is echter niet mogelijk zonder effectief en efficiënt opererende beheerprocessen. Een betrouwbare, frequente en transparante verslaglegging omtrent de prestaties van het vastgoed in brede zin is onmisbaar om tijdig de juiste beslissingen te kunnen nemen.

Onze consultancy dienstverlening richt zich op het verhogen van de effectiviteit en efficiëntie van vastgoedprocessen, met name daar waar zij raken aan het beheer van vastgoed. Onze focus ligt daarbij op een optimaal samenspel tussen processen en technologie en de inzet van mensen daarbinnen. We kijken echter ook nadrukkelijk naar de regie over (het functioneren van) de in de vastgoedbeheerketen relevante processen, zoals technisch, commercieel en administratief beheer.

Meer weten over onze consultancy-diensten?